Seniortun-STARTSIDEN-Boformer for nye eldre

Disse hjemmesidene er laget, for å dele våre erfaringer med andre, som måtte ha planer om å etablere lignende tun.  Vi inviterer andre til å melde inn sine erfaringer, slik at vi gradvis bygger opp en erfaringsbank til generell nytte. Eldrebølgen vil kreve flere livsløpsboliger, og boliggrender er en utmerket løsning for både nye-eldre og gamle mennesker.

 Klikk på en av lenkene nedenfor for mer info om prosjektene
         
SKYTTERTUNET  
            ØSTERÅSTUNET         NABOLAGET     

KONGSBERG                             BÆRUM                    PORSGRUNN/SKIEN

FOSSLIA BOFELLESSKAP - Flesberg

  Hvorfor Bofellesskap?

 • Det kommer en tid da ungene har flyttet ut og hagen og boligen er for stor, samtidig som behov for vedlikehold øker.
 • Et bofellesskap i en grend av godt tilrettelagte boliger gjør livet enklere.
 • Et sosialt felleskap sammen med naboene gir livet ny mening, helse i alderdom og ekstra år med kvalitet.
 • Bofellesskapet gir også kostnadsgevinster for den enkelte familie og for kommunen.
 • Vi tror det er realistisk å legge til to-tre selvhjulpne år ved denne boformen.
 • Våre kommuner vil redusere sine sykehjemskostnader/behov ved denne boformen.
 • Boformen er "unorsk", men vellykkede norske prosjekter som Østeråstunet, Skyttertunet og andre tun bør kunne vise vei.

      Onsdag, April 21, 2021   
  Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller har kommentarer.
   Klikk her
   "Kontakt oss"