Aktiviteter

 

Fosslia bofellesskap har allerede vært i drift i 8 år (2013).
Gjennomsnittsalder er 80år med spenn fra 69-98 år.  Etter hvert som alderen øker har lysten til å delta i strabasiøse felles aktiviteter blitt mindre. Samtidig har forståelsen av hva et hjelpende hånd betyr blitt større.  

Det holdes fellesmøter og  alle runde dager feires med middag. Beboerne inviteres til alle kulturarrangementer ved Flesbergtunet, hvor profesonelle sangere og musikere er aktører.

Flere av beboerne er aktive deltakere i lokale foreninger hvor bl.a. seniordans og trimturer er populært.

Til Fosslia forside