Etablering

 

 

Fosslia Bofellesskap, omfattende 8 boliger, er etablert på byggefeltet Fosslia.  Veiene er opparbeidet som bilvei fra veien til Skartumlia og fram til søre enden av boligfeltet, med parkeringsplasser- og snuplasser sør og nor for feltet.  Gangvei er opparbeidet i fortsettelse av bilveien og sammenkoblet med gangveisystemet rundt Flesbergtunet.  Både bilvei og gangvei er opparbeidet med solid frostfri masse og er ferdig asfaltert.

Fosslia bofellesskap har ikke eget grendehus men har tilgang til lokaler til Flesbergtunet som ligger ca. 150m unna.

Til Seniortun startsiden   Til Fosslia startsiden