Fosslia Bofelleskap

Fosslia Bofellesskap, omfattende 8 boliger, har nå ferdigstilt byggefeltet Fosslia.  Veiene er opparbeidet som bilvei fra veien til Skartumlia og fram til søre enden av boligfeltet, med parkeringsplasser- og snuplasser sør og nor for feltet.  Gangvei er opparbeidet i fortsettelse av bilveien og sammenkoblet med gangveisystemet rundt Flesbergtunet.  Både bilvei og gangvei er opparbeidet med solid frostfri masse og er ferdig asfaltert.

Boligene i feltet er handicaptilpasset og bygget med livsløpsstandard.  Både bil- og gangvei er opparbeidet med stigningsforhold innenfor de anbefalinger og krav som stilles for bruk av rullestol.

http://www.numedal.net/default.aspx?ArticleID=40319&MenuID=5735Til startsiden             Tik Skyttertunet              Til Østeråstunet