Erfaringer

 Det velges hvert år et styre som følger opp de avtaler som inngås med eksterne firmaer og som fører tilsyn med de utførte arbeider. Årsmøtet skal godkjenne regnskap og budsjett.

Det er laget vedtekter som justeres etter de behov og erfaringer drift og offentlig lovverk gjør det aktuelt.
I løpet av de 24 år som Tunet har bestått har det vært flere eierskifter som har forløpt uten problemer.