Drift

 

Tilsyn med bassenget går på omgang blant beboerne.
Utvendig vedlikehold av boligene, gartnerarbeider og snørydding er satt bort. Samlede fellesutgifter til drift, vedlikehold og alarmanlegg utgjør ca. kr. 2000, - pr. husstand pr. måned i 2013.