Etablering

 Etablering, beskrivelse.

 Østeråstunet i Bærum ble etablert i 1988. Arkitekt var Jørn Eskeland. Tunet ligger sentralt på Østerås i et rolig strøk og med korte avstander til kjøpesenter og offentlig kommunikasjon.
Terrenget er svakt hellende mot vest. Boligene er godt orientert med hensyn til sol og avskjerming. Det er gjerde / hekk rundt tunet.

Husene har egen tomt og bruksnummer. Hver har en etasje på ca. 115m2. brutto.
Fem har kjeller men bare en har innredet et rom på loftet.

Hvert hus har en lukket garasje og plass for oppstilling av en ekstra bil. Oppvarmingen er basert på elektrisitet med mulighet for vedfyring.

Sentralt på Tunet ligger felleshuset ”Lysthuset”, omkranset av et grønt fellesareal,

8 parkeringsplasser + de 14 boligene.

Felleshuset har plass til alle beboere ved sosiale arrangement. Her er svømme -basseng for felles bruk med tilhørende garderobe/ dusj samt en hybelleilighet med dusj/ toalett som kan leies ved besøk av familie. 

Fellesarealet har asfalterte veier og parkeringsplasser. En smal del av veien kan el oppvarmes for fjerning av snø og is.  Det er belysning langs veiene.

Husene har alle alarmanlegg koplet til Asker og Bærum brannvesen.