Opplæring/Kurs

Datakurs

Høsten 2011 satte vi igang et kurs med mål å sette flest mulig av våre naboer istand til å bruke e-mail, et tekstbehandlings program, søke på internet, kjøpe reiser, betale regninger og bruke SKYPE. De 6-7 deltakere har forskjellige behov men de lærer noe nytt hver gang.

I tillegg har vi startet et opplegg om foto og bildebehandling i 2012. Begge drives av en intern instruktør med interesse for data.

Kurs i  livredning                   

De fleste av beboerne har deltatt i kurs om livredning, noe som er nyttig for alle. Spesialsykepleier Lene Fusche Hansen var en dyktig instruktør både i teori og praksis. Viktig å huske:

Varsling:  Ring 113 og gi opplysninger om hvem, hva og hvor meldingen kommer fra. Legg pasienten på hard underlag, ikke seng.
Livredning brukes kun på pasienter som IKKE puster.
30 hjerte kompresjoner fulgt av 2 innblåsninger inntil ambulansen kommer.
klikk på bildene for forstørrelse

 
Først kompresjon, så innblåsning
Tip: Les om førstehjelp f. eks i Norsk Luftambulansen's hefte eller på nettet.
http://nhi.no/forside/forstehjelp/bevisstloshet/brystkompresjon-voksen-18734.html