Prosjekter

Vi synes det er viktig å aktivere både kropp og hodet.  Noen få oss er fortsatt yrkesaktive, andre er engasjert i forskjellige prosjekter for bofellesskapet. Eksemplevis holder en av beboerne fotoalbumet i Blinken à jour,  en annen har ansvar for arkivet og en for oppgradering av websiden Webmasteren er villig til å påta seg oppgaver i forbindelse med opprettelse av nye websider. 

Webmaster kontakt: saugenjn(at)gmail.com

To  av våre tidligere beboere fikk bevilget en memotavle fra hjelpemiddelsentralen. Disse skal hjelpe brukeren å følge med når forskjellige aktiviteter er planlagt. Dette prosjektet er basert på samarbeid mellom kommunen, pårørende og vi andre på Skyttertunet. Tavlen gir brukeren mere frihet og sikkerhet om informasjon til hverdagslige ting og virker så langt positivt for alle parter. Det er viktig å innstallere og lære bruken av tavlen i en tidlig fase. 

Vi oppdaterte våre planer for aktiviter /prosjekter på et fellesmøte i slutten av april 2014. Det resulterte i nye forslag om bl.a  tema diskusjoner, filmer som grunnlag for diskusjon og  "gå-grupper" satt i system. En ny samling i oktober 2016 bekreftet behovet for å holde oss i aktivitet.

I løpet av 2013 har det blitt satt fokus på de nye eldre i Norge, gjennom et NRK programserie, "Status Norge", hvor Skyttertunet deltok i program 3. Dette program belyste noe om forskjellige boformer for eldre. Klikk på lenken her https://tv.nrk.no/sok?q=Jon%20Erik%20Saugen...

NIBR, ved forsker Lene Schmidt, har intervjuet flere av beboerne i forbindelse  hennes del av rapporten " Bolig+, Nye boligløsninger for eldre og folk flest"  NIBR-rapport 2013:19