Økonomi

I vårt prosjekt eier beboerne sine egne hus. I tillegg eier de 1/13 av felleshuset  " Blinken" og tomten.
Vi betaler en sum som dekker fellesutgiftene, som forsikring, eiendomsskatt og strøm til Blinken og utebelysning.  Andre utgifter er brøyting, alarm til alle hus, oppgradering av uteområdet og noe vedlikehold.
  Styrets kasserer fører regnskap.