Oppsummering

Noen momenter fra vår erfaring:

-  Valg av standard hustegning med opsjoner ga utgangspunkt for
   gode individuelle løsninger og rasjonell bygging.

-  Konsensusprosessen var viktig for å gi eierskap til alle løsninger.

-  Bra med arkitekten som "dommer" og styrer av ytre estetikk,
   husplassering og tomteutnyttelse.

-  Totalentreprise mot eget aksjeselskap ga oss en gunstig huspris,
   uten fordyrende megler som mellomledd.

-  Det var viktig å føre protokoll over fremdriftsfasen, møter og alle
   forhandlinger.

Top of page