Tomt/utendørs

Tomten til Skyttertunet ble endret fra en liten, kupert skogflekk til en steinhaug, og så til et område med hus, carporter, asfalterte veier og et beplantet fellesområde i løpet av 18 måneder. 
Vi som har flyttet fra større hus og hager ønsker en boform med mindre areal og mindre vedlikehold.
Tomten er begrenset i størrelse og beplantet slik at det krever lite tid til vedlikehold. En Hagekomité med 4 medlemmer ble valgt til å sørge for innkjøp og planting på området.
Hver huseier har ansvar for beplantning og stell av området knyttet direkte til egen bolig. Vi har ingen gjerder mellom hagene, men  alle opplever nå at de har en uteplass med begrenset innsyn. Utfordringen nå er å beskjære buskene og trærne tilstrekkelig hvert år.
Fellesområdet defineres som arealet rundt hele tomten, rundt felleshuset "Blinken" og i tilknytting til interne veier og gangsti. 
Hvorfor navnet Blinken? Tomten vår var tidligere en skyttebane og felleshuset står der hvor blinken var plassert. På fellesområdet fulgte vi råd fra hagekonsulenten og plantet busker i grupper, ikke hekk. Det ble lagt vekt på variasjon, blomstringstid og høstfarger på bladene. Buskene skulle tåle snø og brøyting. Ingen trær som kunne bli stor og skygge for hus ble plantet i fellesområdet.

 
Klikk på bildene: Sergent eple, kristtorn og aronia (svartsurbær) 

Flaggstang ble montert sentralt på tunet.
Vaktmesteren har ansvar for flaggheising og -firing. 
Vi har en fast avtale om brøyting, fresing og strøing. Utvendig vedlikehold, som husbeising, gjøres likt for alle hus. Vi har valgt en beistype som holder i 12-15 år.  Selve arbeidet koster mye mer en selve malingen, så det lønner seg å bruke den typen med lengst holdbarhet. Flere hus ble beiset på nytt sommeren 2015, resten ble beiset nå 2016.

Fresing første juledag 2009
Top of page   Forside

 

 

   Nytt skur for søppeldunkene. En enkel løsning fra ASVO ble forbedret og malt av beboerne til den øvre platå, nederst har vi investert i et skurr for flere beholdere.