Sikkerhet

Husene i Bofellesskapet er sikret med både innbrudds- og brannalarm.
Alle hus bruker samme leverandør av tjenestene, dette blir rimeligere og gjør sikring av felleshuset enklere.
Tilbud ble innhentet fra mulige leverandører av tjenestene så snart innflytting startet.
Felleshuset inkluderes i tilbudet.

Brannøvelse


Det er viktig å holde kunnskap vedlike. Her øver vi bruken av brannslukningsutstyr etter en teoritime om hvordan å unngå brann og hva som bør gjøres hvis det brenner.
Alle husene + innbo er forsikret av de enkelte beboere.
Utgiftene i forbindelse med felleshuset dekkes av fellesskapet. 

Husene har installert en ekstra brann varsel koblet direkte mellom to naboer. Alarmen gir rask reaksjon til brann/røyk, og naboen kan hjelpe øyeblikkelig.