Vaktmestertjeneste

Vi har organisert driften med en intern vaktmester som har ansvar for enkle oppgaver:
-     Flaggheising og -firing
-     Organisering av gressklipping og vanning, eller snømåking/strøing ved fellesområdet
-     Tilsyn med felleshuset 
-     Utskifting av pærer på utvendig lys mv.
-     Registrering av bruk og oppgjør for felleshuset "Blinken" 
-     Kontakt med rengjøringsassistent 

Med 13 boliger finner vi det unødvendig nå med ekstern vaktmestertjeneste. Beboere får hver sin vaktmesterperiode, etter evne, for tiden 6 ukers tjeneste ad gangen. 
Etterhvert som vi blir eldre vil vi muligens engasjere en fast vaktmester.