Salgsfasen

Under etablerings og konseptfasen var vi 5 par, som trinnvis ble økt til 9 par. Disse tok ansvar for tomtekjøp og avtale med entreprenør.

Det var da kritisk viktig å få inn de siste fire partnerne, siden de første ni stod økonomisk ansvarlig for hele entreprisen.

To personer hadde ansvar for markedsføringen. Salg via megler var mislykket. Vi spredte vårt budskap ut gjennom annonser, avisartikler og direkte kontakter.

Siste hustomt ble solgt i 2003.

Nå, februar 2020, etter 18 års drift har 7 hus etterhvert fått nye eiere. Vår konsept er blitt bedre kjent  og salgs prosessen legger vekt på det sosiale miljøet, ikke bare på selve hus.