Valg av entreprenør

I samarbeide med arkitekten utarbeidet vi et anbudsdokument som ble sendt
til tre interesserte  entreprenører.

Anbudsdokumentet inneholdt:
    -   Byggetegninger av standardhuset samt felleshuset
    -  Tomteplan med arealutnyttelse og alle detaljer som skulle godkjennes 
         av kommunens tekniske etat

    -   Profiler av tomta for å lette masseberegning

    -   Liste over opsjoner med fast pris på:  ekstra innredning av loftsrom,
        varmepumpe, balansert ventilasjon etc

    -   Ønske om fast pris på tomtbearbeidelse, fellesarealer, felleshus samt 
        individuelle tilbud for enkelthus etter Bustadoppføringsloven og den
        avtalte opsjonsprislisten

Under forhandlingene benyttet vi en erfaren konsulent som førte
forhandlingsprotokoll. Dette ga prosessen ryddighet og et godt underlag
for de endelige kontraktsdokumentene.
Top of page