Konseptutvikling

 • Vår startgruppe dannet et aksjeselskap og tok opp banklån for tomtekjøp med sikkerhet i eksisterende boliger.

 • Vi kjøpte en 7 mål tomt av Kongsberg kommune til gjeldende kommunal kvadratmeterpris.

 • Tomtevalget ga premissene for hustype og utnyttelse av tomta med to og to hus med mellomliggende carport.

 • Vi var enige om at et felleshus var essensielt for utvikling av et ”sosialt bofellesskap”.

 • Vi utarbeidet vedtekter for bofellesskapet ( se eget avsnitt under erfaringer).
             Skisse av tomten med hus                Klikk på bildet for større format
   

  Top of page