Startgruppen

Vi startet med én gründer, som fikk med seg fem par. Disse samarbeidet om å legge premissene for utvikling av hustype, tomteutnyttelse og til sist valg av arkitekt og entreprenør.
Gruppen ble gradvis utvidet til 13 par siden tomten hadde plass til 13 boliger.
En grend med 10-15 boenheter fungerer bra sosialt.
Vår startgruppe ble satt sammen slik:

  • Åpne og  -dugnadsorienterte mennesker

  • Folk med konsensus orientering og interesse for et sosialt bofellesskap

  • Aldersspredning: 50 (barna har flyttet ut) – 80

  • Noen hadde erfaring med prosjektstyring, men ellers bredde i yrkes- og livserfaring!
    Top of page