Seniortun - Skyttertunet, Kongsberg

velkommen til Skyttertunet bofellesskap, Kongsberg

  


Disse hjemmesidene er laget for å dele våre erfaringer med andre som måtte ha planer om å etablere lignende tun.  Vi inviterer andre til å melde inn sine erfaringer slik at vi gradvis bygger opp en erfaringsbank til generell nytte. Eldrebølgen krever flere livsløpsboliger, seniorboliger, og boliggrender er en utmerket løsning for både nye-eldre og gamle mennesker. 

Et bofellessakp for trygge, aktive, sosiale nye eldre

  • Det kommer en tid da ungene har flyttet ut og hagen og boligen er for stor, samtidig som behov for vedlikehold øker.
  • Et bo-fellesskap i en grend av godt tilrettelagte boliger gjør livet enklere.
  • Et sosialt felleskap med naboene gir livet ny mening, helse i alderdom og ekstra år med kvalitet. Bo-fellesskapet gir også kostnadsgevinster for den enkelte familie og for kommunen.
  • Vi tror det er realistisk å legge til to-tre selvhjulpne år ved denne boformen.
  • Trolig kan våre kommuner redusere sine sykehjemskostnader ved denne boformen.
  • Boformen er "unorsk", men vellykkede norske prosjekter som Østeråstunet, Skyttertunet, Nabolaget og andre tun bør kunne vise vei.

  • Fly foto av Tor Aas-Haug/Mediafoto.no


  • Brukere online: 1            Onsdag, April 21, 2021