Status på Skyttertunet bofellesskap

26-10-2020
Sommeren har vært unik, stille og rolig, med begrenset sosial aktivitet.  Vår siste fellesmiddag holdt vi dagen før Corona restriksjoner ble satt igang. Vi møter nå i mindre grupper til trim og vann gymnastikk, lunsjer og kaffekos på formiddager.
Et hus ble solgt i mai måned og vi er nå fulltallig, 27 beboere tilsammen