Valg av styre for året 2020

19-02-2020
Årsmøtet er gjennomført og styret valgt for året 2020 er som følger:
Styrets leder:     Rolf Qvenild
Nestleder:          Arnkjell Farmen
Styremedlem:    Birgitta Ekelund
Styremedlem:    Norma Saugen