Årsmøtet og valg

25-01-2020
Vi kaller inn til årsmøte i fellehuset, Blinken, onsdag 29. januar 2020, kl 18.00.
To saker er meldt inn i tillegg til det vanlige årsmøtet opplegg:
Redskapsbod og økning av utleiepriser for Blinken.