Fornyelse - flere hus kommer på markedet

17-02-2019
Etter 17 års drift er det naturlig at vi mister noen av beboerne.
Nå kommer 3 hus på markedet i løpet av våren.