Årsmøtet og valg

12-02-2018
Eierseksjonssameie Skyttertunet Bofellesskap holdt årsmøtet for året 2017, onsdag 31. januar 2018. 
Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.
Fellesskapets konsept fungerer bra med god sosial aktivitet, trygghet og omtanke.
To av boligene er nå til salgs. På grunn av beliggenhet ble et hus noe annerledes, det ble bygget med en leiglighet i kjeller etasjen. Leigligheten kan leies ut eller huset kan også være en flergenerasjonsbolig. 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eventuelt visning.  

Nytt styre ble valgt med akklamasjon. Resultatet ble som følger:
Andreas Dahl leder
Synnøve Trøstheim nestleder
Astrid Rygg sekretær
Norma Saugen kasserer