Skyttertunet Bofellesskap holdt årsmøte - 01.02.2017

17-02-2017
Skyttertunet bofellesskap holdt årsmøte for året 2016 1.februar 2017.
Det nye styret ble valgt inn ved akklamasjon.
Leder: Gunnar Berge
Nestleder: Andreas Dahl
Sekretær: Astrid Rygg
Kasserer: Norma Saugen